Drift status

Der er normal drift, men vi er stadig i vinterperioden, så vær opmærksom på dine installationer i frostvejr.

Netop nu

Nyt vandværk - følg med under Information/nyt vandværk. PFAS stofferne findes ikke i drikkevandet fra os.

I tilfælde af varslet strømafbrydelse fra elselskaberne vil du blive orienterert via sms fra vandværket.

Du modtager regninger fra to selskaber:

Drikkevand: Kristrup Vandværk a.m.b.a., tlf. 86409882. Betalingsfrister 2023 er 1. februar & 3. juli.

Spildevand: Vandmiljø Randers A/S, tlf. 38411212. Betalingsfrister 2023 er 15. marts & 13. september.

Information

Få information om driftstatus og general information

Takster

Her kan du få overblik over priser og takster

Vandkvalitet

Læs her om vores vandkvalitet rapport

Flytning

Skal du flytte? Så vil vi gerne have besked fra dig

Tænk dig om –du bor oven på dit drikkevand

Kristrup vandværk

Vandværket er hjemmehørende i Kristrup Sogn i Randers Kommune og ejes af 941 andelshavere og forsyner 1.810 forsyningsenheder med ca. 150.000 m3 vand om året.

Er du forbruger under Assentoft, Langkastrup, Floes eller Uggelhuse Vandværk kan du kontakte os, hvis du har spørgsmål til din regning eller har solgt din ejendom.

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd