Skip to main content

Historie

I 1905 bestemte en gruppe borgere i byen Kristrup at indgå en fælles overenskomst for at tilvejebringe et vandværk, hvori alle beboere i Kristrup by kunne blive interessenter.

Blandt initiativtagerne til dette var bl.a. sognepræst Jens C. Christensen, mælkehandler O. Ligaard og flere af byens gårdejere.

Dette interessentskab havde stiftende generalforsamling den 24. april 1905, hvor vandværkets første formand blev sognepræst Christensen.

Den 27. april s.å. afholdes møde med brøndborer S. Tegm om etablering af boring. Den 27. maj, altså efter en måned, erklærer Steins Laboratorium i København vandet tjenligt til brug for vandværk.

Indskudskapitalen i dette første interessentskab var på kr. 322,50.
I 1908 dannedes et nyt interessentskab med nogle af de første initiativtagere som initiativtagere igen. Hvad der er sket fra 1905 til 1908 ved vi ikke, idet protokollen ikke nævner noget fra 27. maj 1905 til stiftelsen af dette andet interessentskab den 28. september 1908.
Dette andet interessentskab kan vi føre frem til d.d., men der har altså eksisteret et interessentskab til at drive vandværk i Kristrup fra 1905.
En af de mest markante ændringer der er sket, fra den gang til i dag, er nok at dengang var det bestyrelsens opfattelse af folks evne til at betale der var afgørende for om de kunne tilsluttes vandværket, hvor vi i dag har forsyningspligt i forsyningsområdet.
I 2012 besluttede den ordinære og ekstraordinære generalforsamling at ændre selskabsform til a.m.b.a. fra den 1. januar 2013.
Kristrup Vandværk a.m.b.a. består i dag af 2 vandværker der, hver for sig, kan forsyne hele området. Vandværket forsyner i dag 1811 enheder, hvoraf de 941 er andelshavere. Disse forbruger ca. 150.000m3 vand om året.