Skip to main content

23. marts 2023

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Jens-Erik Thomsen som formand og Lasse Roed Rasmussen som næstformand.

13. januar 2023

Årsopgørelserne for 2022 udsendes nu gennem Betalingsseervice sammen med opkrævning af 1. rate 2023.

Betalingsfristen er den 1. februar 2023. Årets nyhedsbrev, sammen med indkaldelse til generalforsamlingen kan ses her kan ses her

29. august 2022

Den nye havneadgangsvej via Clausholmvej har nu haft de første konsekvenser for os. Ørneborgvej 24, tidligere Mazda/Suzuki, er nu frakoblet vandforsyningen.
Ligeledes er den tidligere hovedledning langs Grenåvej lukket ned.

Randers Kommune har lagt nye byggelinjer langs Clausholmvej, hvilket også har indflydelse på vores ejendom. Her har vi anmodet kommunen om at overtage hele ejendommen, men hvor vi ender i den sag vides endnu ikke.

11. april 2022

Vi udvider løbende vore service ydelser til vore forbrugere. Du kan nu følge dit forbrug månedsvis og sammenligne med sidste år.

Du har endvidere mulighed for at sætte en forbrugsgrænse ind. Overskrides denne får en mail med advarsel herom når du har tastet den mailadresse ind du vil advares på. God fornøjelse.

24. marts 2022

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Jens-Erik Thomsen som formand og Lasse Rasmussen som næstformand.

3. marts 2022

TV2 Østjylland har lavet et indslag vedr. høringssvar til udvidelsen af Nordic Waste. Indslaget kan ses her:

Se det her

14. september 2021

Resultatet af kontrollen af de nedtagne målere viser at alle målere overholder brugstolerancen på +/- 4%. Partiet må derfor være opsat i yderligere 7 år.

Resultatet på de enkelte målere kan ses ved at trykke her

28. juni 2021

Opkrævning af 2. rate 2021 er nu udsendt.
Betaler du via indbetalingskort skal du være opmærksom på at du skal betale senest den 1. juli 2021, hvis du vil undgå rykkergebyrer.

28. maj 2021

Resultatet af kontrollen af de nedtagne målere viser at alle målere overholder brugstolerancen på +/- 4%. Partiet må derfor være opsat i yderligere 6 år.

Resultatet på de enkelte målere kan ses ved at trykke HER

20. maj 2021

Generalforsamlingen 2021 er pga. Covid-19 udsat til september måned. Hold øje med Din Avis, hvor endelig indkaldelse med dato vil blive annonceret.

Vi har nu nedtaget et antal målere til kontrol. Resultatet af denne kontrol vil kunne ses her på siden når den foreligger.

27. januar 2020

Årsopgørelserne for 2019 er udsendt og kan ses under forbruger login. Betalingsfrist 3. februar 2020. Indkaldelse til generalforsamling den 24. marts 2020 og takstblad 2020 er udsendt sammen med opgørelserne.

19. februar 2019

Vi havde i går besøg af Byrådets Miljø- & Teknikudvalg, som fik en orientering om driften af en privat vandforsyning. Efterfølgende afholdt udvalget deres møde her.
HUSK vandværkets generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 på Restaurant Tronborg.

30. januar 2019

Vi har lagt ny hovedledning på Rs. Hougårds Vej 1-7 og etableret nyt stik til Valdemarsvej 5. Vi mangler nu kun at lægge belægningen, men det afventer en længere periode med tøvejr.  

Årsopgørelserne for 2018 er udsendt og kan ses under forbruger login. Betalingsfrist 1. februar 2019. Indkaldelse til generalforsamling den 20. marts 2019 er udsendt sammen med opgørelserne.

16. november 2018

Sidste analyser i 2018 er nu taget og resultatet foreligger. Det er som forventet. I analyserne denne gang indgår resultatet for 43 pesticider. Dem er der heller ingen af i drikkevandet fra os.

24. september 2018

Se artikel i Randers Amtsavis om vandværkernes arbejde for at beskytte grundvandet i Randers Kommune her. Kræver login.

Se artikel i Randers Amtsavis om drikkevandet i Kristrup her.

5. september 2018

Der har på det seneste været skevet, sagt og debateret en del om pesticider og hvad man skal gøre ved dem. Hos os er der ikke konstateret pesticider af nogen art. Det er heller ikke vores forventning at det fremadrette vil blive konstateret, idet vi for en del år siden fik aldersbestemt vores vand. Resultatet af denne undersøgelse viste at vores vand har en alder på mellem 10.000 og 15.000 år. Se mere om denne aldersbestemmelse under vandanalyser.

25. maj 2018

Der er i dag trådt en persondatalov i kraft. Du kan se de oplysninger vi har på dig under fanebladet perondatapolitik. Er du derefter i tvivl er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere: 25. maj 2018

26. marts 2018

Efter udskiftning af pumper, på udpumpningsanlægget, på Asser Rigs Vej, er turen nu kommet til Gl. Clausholmvej. Udskiftningen sker uden gener for forbrugerne. udskiftningen sker pga. alder på eksisterende anlæg. Vi forventer en besparelse på el på omkring 20 % på udpumpning, hvilket vil svare til en besparelse på 6.000 til 7.000 kW/år.

21. marts 2018

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Henrik S. Møller som formand og Jens-Erik Thomsen som næstformand.

9. januar 2018

Opgørelserne udsendes via Betalingsservice, sammen med takstblad og nyhedsbrev i uge 3/4. Vær opmærksom på betalingsfristen, som er den 1. februar. Årets nyhedsbrev kan ses her.

3. januar 2018

Alle vandmålerne er nu aflæst. Disse kan ses under forbrugerlogin. Opgørelser udsendes gennem NETS ultimo januar med betalingsfrist den 1. februar. Let vandværkets arbejde og tilmeld din betaling til Betalingsservice.

Måleraflæsningerne er afleveret til Vandmiljø Randers A/S, hvorfra du vil modtage opgørelse vedr. vandafledningsbidraget.

1. december 2017

Det sidste ledningsarbejde på Kristrupvej, Kristrup Møllevej & Clausholmvej er nu færdig. Der mangler blot den sidste retablering. Tak for alles tålmodighed.

19. oktober 2017

Tilkobling af hovedledningen og forbrugerne på Kristrup Møllevej forventes at ske i uge 43. De forbrugere der skal have udskiftet deres jordledning (fra stophane/skel til måler) bedes derfor kontakte deres håndværkere. Vandværket sørger for tilkobling af jordledning til stikledning.

16. oktober 2017

Resultatet for de tre pesticid undersøgelser fra vandværket på Asser Rigs Vej foreligger nu og der er ingen af de nævnte stoffer i vort drikkevand. Analyseresultatet kan ses her.

20. september 2017

Den renovering af Kristrup Møllevej der efter planen skulle være startet i denne uge, begynder, pga. travlhed hos entreprenør, først i midten af uge 39.

11. september 2017

Vi har nu renoveret rentvandstanken på Asser Rigs Vej. Den kan nu holde i mange år fremover. Tanken sættes i drift i dag.

Resultatet for de tre pesticid undersøgelser fra vandværket på Gl. Clausholmvej foreligger nu og der er ingen af de nævnte stoffer i vort drikkevand. Analyseresultatet kan ses her.

1. september 2017

Vi udtager en analyse for at sikre at vi ikke har, de i pressen omtalte pesticider. Når resultatet heraf foreligger kan resultatet ses her på siden. Pga. vandets alder her (over 10000 år) forventer vi en ren analyse.

8. juni 2017

Vi har nu indkørt vores nye styring og der leveres nu et stabilt tryk.

20. april 2017

Vi er nu begyndt at udskifte vores eltavle, elinstallationer i den gamle del af bygningerne, samt udskiftning af vores SRO (StyringReguleringOvervågning) anlæg. Hele arbejdet forventes færdigt i uge 19.

22. marts 2017

Bestyrelsen har, efter generalforsamlingen, konstitueret sig med Henrik S. Møller som formand og Jens-Erik Thomsen som næstformand.

16. januar 2017

Årsopgørelserne er nu lavet og afleveret til Betalingsservice, som udsender disse. Til de forbrugere der ikke får trukket automatisk, vær opmærksom på at betalingsfristen er den 1. februar. Årsopgørelserne kan ses under forbrugerlogin.

29. november 2016

Byrådet i Randers Kommune godkendte den 28. november 2016 et nyt regulativ for de private vandværker i Randers Kommune. Dette regulativ kan sammen med tilhørende bilag A ses under vedtægter og regulativ.

27. oktober 2016

Randers Spildevand opkræver fra 1. januar 2017 selv afgifterne vedrørende spildevand. Det betyder at du fremover får en væsentlig mindre regning fra vandværket og at du der ud over får en regning fra Randers Spildevand A/S. Du vil i den forbindelse ikke skulle aflevere måleroplysninger, idet det forventes at vandværket indgår aftale med Randers Spildevand herom.

31. august 2016

Folketingsmedlem Malte Larsen fra Socialdemokraterne aflagde i dag besøg på vandværket til en snak om den private vandforsyning i Danmark og om drikkevand generelt.

28. august 2016

Tak til alle der lagde vejen forbi vandværket til åbent hus lørdag. Det var rart at se så mange interesserede mennesker.

14. august 2016

Efter endt ombygning og renovering, indbydes alle vore forbrugere til åbent hus

lørdag den 27. august mellem kl. 10.00 - 13.00

Der vil være mulighed for at nyde et glas øl, vand eller et friktappet glas Kristrup vand og dertil en pølse eller to.

Vi håber du kan afse tid til en rundvisning på dit lokale forsyningsselskab og få en snak med bestyrelsen.

3. juni 2016

Så er der ved at blive gjort rent efter til- og ombygningen af vandværket.

Vi har fået et resultat, som vi kan være stolte af og som opfylder kravene til vandværksdrift i rigtig mange år fremover. Vi glæder os til at vise det til- og ombyggede vandværk frem for vore forbrugere. Tidspunkt for fremvisningen kommer senere, men kan du ikke vente, så kontakt vandværksbestyreren for en rundvisning.

14. april 2016

Så har der været rejsegilde på vandværkets nye tilbygning.

Det forventes at tidsplanen overholdes.

1. april 2016

Om- & tilbygningen af vandværket på Asser Rigs Vej 54 er nu i fuld gang. der opføres nyt kontor og mødelokale. Der ud over ombygges eksisterende kontor med toilet og bad og skal der ud over bruges som arkivrum. Adgang til eksisterende pumperum ændres således at der fremover kun vil være adgang fra eksisterende værksted.

Efter planen skal der være endelig aflevering den 30. maj 2016.

Bestyrelsen arbejder på et åbent hus arrangement i august. Nærmere om dette senere.

 

 

21. maj 2015

Bestyrelsen har besluttet at sætte beskyttelsen af vort drikkevand på dagsordenen. Der er derfor omdelt en pjece med opfordring til at lade være med at bruge pesticider m.v. og i stedet bruge et hakkejern.

Brochuren kan ses her. Inden i brochuren ligger et indstik. Denne kan ses her og her.

12. november 2014

Vi har fået drikkevandet analyseret for de giftge perfluorerede stoffer, som er i alt fra pizzabakker til støvler. Vi kan derfor berolige alle vore forbrugere med at der ikke er fundet nogle af disse stoffer i drikkevandet fra os. Se analyseresultatet under vandanalyser.

12. december 2012

Der har været en artikkel i Randers Onsdag - boligtillæget - vedr. de nye målere.

Artiklen kan læses her.