Skip to main content

19. oktober 2017

Tilkobling af hovedledningen og forbrugerne på Kristrup Møllevej forventes at ske i uge 43. De forbrugere der skal have udskiftet deres jordledning (fra stophane/skel til måler) bedes derfor kontakte deres håndværkere. Vandværket sørger for tilkobling af jordledning til stikledning.