Skip to main content

21. marts 2018

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Henrik S. Møller som formand og Jens-Erik Thomsen som næstformand.