Skip to main content

Vandspild

Vand er en naturlig resurce der vil kunne vare længere, hvis vi alle er opmærksomme på at minimere vandspild. Hvad er så vandspild? Det kan være når en vandhane står og drypper eller når wc-cisterner løber konstant. At det kan komme til at dreje sig om mange liter vand der på den måde løber i kloakken uden at være brugt kan ses ved at klikke på nedennævnte link.
En anden ting der kan være en ubehagelig overraskelse er utætte skjulte rør - både koldt og varmt vand. På markedet findes der bl.a. to forskellige vandalarmer der begge har været afprøvet i I/S Kristrup Vandværks forsyningsområde med et positivt resultat. Den ene er en Felson vandalarm. Denne giver en akustisk alarm ved utætte installationer. Den kan købes for kr. 225,00 hos vandværket inkl. moms og montering.
Den anden vandalarm, ud over at give en akustisk alarm, afbryder den for vandet således at skaden på den måde minimeres. Den kan købes for kr. 1095,00 inkl. moms, men eksl. montering, hos vandværket. På denne vandalarm får du rabat på din forsikring på skjulte rør hos nogle forsikringsselskaber.

For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på at der skal betales for alt vand, herunder afgiften til staten, til Kristrup Vandværk a.m.b.a. - altså også ved uheld der medfører vandspild.

Vandafledningsafgiften kan kun undgåes hvis uheldet er sket på skjulte rørinstallationer og ikke har medført at vandet er ledt til kloak og kun efter ansøgning. Ansøgningen fremsendes til Vandmiljø Randers A/S. Ansøgningen findes på Vandmiljø Randers - Ansøg om refusion ved rørbrud (vmr.dk)

Når det drejer sig om vandafgiften til staten er der en selvrisiko på 300cbm, pr. bolig, før man kan ansøge om fritagelse for afgiften. Ansøgningen fremsendes til Kristrup Vandværk a.m.b.a. sammen med kopi af regning for udført arbejde i forbindelse med uheldet. Betingelse for fritagelse af vandafgiften er at vandværket ligeledes fritager for betaling af vand. Det skal derfor præciseres at der til vandværket, som udgangspunkt, skal betales for alt vand. Derfor hold øje med din vandmåler.