Skip to main content

Ansøgninger m.v.

Den enkelte forbruger under vort forsyningsområde skal inden noget arbejde vedrørende vandinstallationer sættes i gang indgive en installationsansøgning til vandværket. Dette skal ske ved nytilslutninger udvidelse af bestående vandinstallationer udskiftning af jordledning (fra stophane til måler) ændringer i bestående vandinstallationer Installationsansøgningen kan downloades via linket herunder og fremsendes pr. mail til vandværket til godkendelse, hvorefter vandværket returnerer tilladelsen pr. mail til VVS-installatøren. VVS-installatøren fremsender færdigmeldingen pr. mail til vandværket.

Kontrollerbare kontraventiler skal efterses og funktionskontrollere en gang årligt. Resultatet af denne skal efterfølgende meddeles vandværket. Blanket til brug for dette kan hentes via dette link.

Kontakt din VVs-installatør, hvis du ønsker vejledning i hvordan du kontrollere din kontraventil.