Skip to main content

Fotoserie

Vandværket på Asser Rigsvej.
På Asser Rigsvej har vi 3 Boringer.
Til højre ses rentvandsbeholderen.

En af tre boringer på Asser Rigsvej.
Boringen er ca. 100 m. dyb.
I baggrunden vandværket og rentvandsbeholderen.

Rentvandsbeholderen kan indeholde 300 m3
Hvor meget formanden på skrænten indeholder, vides ikke.
Solhøj ses i baggrunden.

De 5 pumper der fordeler vandet ud til forbrugerne

Vandværket på Clausholmvej
En af boringerne i forgrunden
Vandværket i baggrunden

Vandværket på Clausholmvej