Skip to main content

5. september 2018

Der har på det seneste været skevet, sagt og debateret en del om pesticider og hvad man skal gøre ved dem. Hos os er der ikke konstateret pesticider af nogen art. Det er heller ikke vores forventning at det fremadrette vil blive konstateret, idet vi for en del år siden fik aldersbestemt vores vand. Resultatet af denne undersøgelse viste at vores vand har en alder på mellem 10.000 og 15.000 år. Se mere om denne aldersbestemmelse under vandanalyser.